Tag: huấn luyện viên

Huấn luyện viên bóng đá –  vai trò và kỹ năng của huấn luyện viên bóng đá

Huấn luyện viên bóng đá – vai trò và kỹ năng của huấn luyện viên bóng đá

Huấn luyện viên bóng đá là người chịu trách nhiệm dẫn dắt, chỉ dẫn và phát triển đội bóng, bao gồm việc đào tạo, lập chiến thuật, truyền đạt kỹ năng và tri thức bóng đá, cũng như quản lý đội hình và ý thức của các cầu thủ. Vai trò của huấn luyện viên […]